Historia Kościoła Unitariańskiego

Unitarianizm, obok luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu, był jednym z głównych nurtów reformacji. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów "unus", czyli jeden i "unitas", czyli jedność. 
Jednym z pierwszych jego głosicieli był hiszpański lekarz i teolog Miguel Servet, który pod naciskiem Jana Kalwina został przez władze Genewy skazany na karę śmierci i spłonął na stosie. Do Polski unitarianizm dotarł na początku lat 60. XVI wieku. W latach 1562-1563 wyznający go bracia polscy, stworzyli własny zbór, tzw. zbór reformowany mniejszy, który był owocem rozłamu w małopolskim kalwinizmie. Ośrodkiem działania braci polskich, wśród których najbardziej znani byli Piotr z Goniądza, Grzegorz Paweł z Brzezin czy Szymon Budny. Odrzucali oni panujące powszechnie porządki feudalne i sami uprawiali ziemię. Sprzeciwiali się również służbie wojskowej, a na znak pacyfizmu nosili drewniane miecze. W drodze ewolucji poglądów, do których przyczynił się reformator i myśliciel religijny Faustyn Socyn, dotychczasowe silne wpływy anabaptyzmu powoli wypierały elementy racjonalistyczne. Od jego nazwiska polski unitarianizm określany był często socynianizmem i pod taką nazwą znany był poza granicami. Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji chrześcijańskiej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.
źródło - Wikipedia 

Kościoły i wspólnoty Unitarian Uniwersalistów są obecne praktycznie we wszystkich krajach oraz na wszystkich kontynentach świata. Zobacz strony internetowe niektórych z nich. Najliczniejsza wspólnota unitariańska świata skupiona jest w Stanach Zjednoczonych, w Unitarian Uniwersalist of Association of Congregations (UUA). Ok. dwieście europejskich Wspólnot Unitariańskich zrzesza European Unitarian Universalist (EUU).

Katechizm Rakowski - światowe osiągnięcie polskiej reformacji z początku XVII wieku

Katechizm Rakowski to wydane w 1604 w Rakowie wyznanie wiary braci polskich, głoszące (jako jedno z pierwszych dzieł w historii Europy) zasadę racjonalizmu i tolerancji religijnej. Tekst Katechizmu był dziełem zbiorowym. Początkowo tekst przygotowywał Faust Socyn, jednak jego śmierć w 1603 przerwała tę pracę. Dzieło Socyna kontynuowali: Piotr Stoiński (młodszy), Hieronim Moskorzowski, i Jan Völkel. Katechizm napisany został w języku polskim i wydany w 1604, a następnie przetłumaczony przez Hieronima Moskorzowskiego na łacinę i wydany ponownie w 1605-1609. Na język niemiecki przetłumaczył Katechizm Walenty Smalc i wydał w 1608. Katechizm, głoszący konieczność racjonalizmu i tolerancji religijnej wywarł znaczny wpływ na Europę Zachodnią. Thomas Jefferson powoływał się na tekst Katechizmu jako jedno ze źródeł Konstytucji USA. Katechizm wymieniony jest przez UNESCO jako jedno z najważniejszych dzieł w historii ludzkości.

Międzynarodowa Rada Unitarian i Uniwersalistów
(ICUU)

Międzynarodowa Rada Unitarian i Uniwersalistów (w oryginale: International Council of Unitarian and Universalists, w skrócie ICUU) – organizacja zrzeszająca ponad 200 000 Unitarian, Uniwersalistów i Unitarian Uniwersalistów z całego świata. Powołana została podczas konwencji w dniach 23-26 marca 1995 roku.

Preambuła Konstytucji Międzynarodowej Rady Unitarian i Uniwersalistów: 

My, grupy należące do Międzynarodowej Rady Unitarian i Uniwersalistów stwierdzamy, że wierzenia naszej wspólnoty religijnej opierają się na: wolności sumienia i myśli w kwestii wiary, wrodzonych wartościach i godności każdej osoby, sprawiedliwości i współczuciu w relacjach międzyludzkich, odpowiedzialności i zaufaniu w relacjach międzyludzkich, oddaniu demokratycznym zasadom, deklarujemy, że naszym celem jest: chronić Bezgranicznego Ducha Życia i ludzką wspólnotę by umacniać wiarę Unitarian i Uniwersalistów na całym świecie, stwierdzać różnorodność i bogactwo żywych tradycji, ułatwiać wzajemne wsparcie poszczególnych członków organizacji, promować nasze ideały i zasady na całym świecie, promowanie modelu liberalnej religii przy warunku przestrzegania wspólnych wartości.
źródło - Wikipedia, https://icuu.net
Kościół Unitariański (c)2019, All Rights Reserved
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem